Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op deze site. Eigenomgeving.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door eventueel foutieve vermelding(en) op deze website.
De informatie van deze site, inclusief de mobiele site, mag niet zonder schriftelijke toestemming vooraf gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 

Eigenomgeving.nl gaat zorgvuldig om met eigendomsrecht van beelden, video en teksten van derden. Indien u van mening bent dat we desondanks onrechtmatig materiaal van u gebruikt hebben, kunt u dit kenbaar maken aan: beheer@eigenomgeving.nl Wij zullen uw bezwaar onderzoeken en zo nodig het betreffende materiaal verwijderen.

No responsibility or legal liability is assumed for any damages or inconvenience arising from the use of Eigenomgeving.nl information. While we aim to ensure that the information in our databases is validated on entry, maintained, updated and corrected, errors can still occur.
Information on this site, inclusing the mobile site, may not be used for commercial purposes without prior written consent. 

Eigenomgeving.nl is careful with ownership of images, video and text of third parties. If you feel that we have nevertheless unlawfully used your material, please contact : beheer@eigenomgeving.nl. We will investigate your complaint and, if necessary, remove the material .

Scroll naar top